Om Retail Intelligence

Paketeringar – beroende på dina behov

Basic
Grundpaketet Basic mäter antalet kunder som stiger in i och lämnar din butik. Genom att koppla samman denna information med ditt befintliga kassasystem får du nu svar på följande frågor i realtid:

  • Konverteringsgrad – hur många besökare blir kunder?
  • Snittkvitto – hur många artiklar och för hur mycket handlar varje kund?
  • Hur lång tid tillbringar besökare i butiken?

Zone
Med tilläggspaketet Zone registreras var i butiken som kunderna befinner sig och under hur lång tid?

Ser kunderna er kampanj i butiken? Zone mäter hur lång tid besökarna tillbringar i en speciell avdelning av din butik, som kampanjytor eller ytor för specifika produkter.

Queue
Tilläggspaketet Queue kartlägger hur långa köerna till kassan är och om det finns rätt bemanning vid rätt tider. Genom att mäta hur lång tid dina kunder står i kö kan du se till att du alltid har rätt bemanning.

För att optimera bemanningen kan vi skapa ett larm som informerar personalen när en ny kassa behöver öppnas eller att personal behövs till en viss avdelning. Allt för att öka din kunds upplevelse av sitt besök i din butik.

Utöver ovanstående paketeringar så kan vi givetvis skräddarsy andra mätningar utifrån era unika behov.

Världsledande teknik sammanfogad

Via en kamera, en Axis M3006 för att vara specifik, registreras vad som händer i den fysiska lokalen. För att få bästa möjliga underlag använder vi bildtolknings-mjukvara från Cognimatics. Kameran används med andra ord som en sensor, den filmar inget, vilket betyder att besökarna är helt anonyma.

Tekniken medför att vi vet vilken riktning personerna går i samt att vi kan avgöra om det är en eller flera personer som passerar.

Informationen skickas till en så kallad DataCollector som är konstruerad för att kunna ta emot i princip vilken data som helst (från kassasystem, telefonväxlar etc). Datan behandlas så att den sedan kan skickas till Retail Intelligence Platform (Azure).

Retail Intelligence använder sig av Google Analytics för att sammanställa och presentera datan och därigenom få tillgång till alla möjligheter för analys, nyckeltalssättning och andra kraftfulla funktioner.

Om du redan använder Google Analytics för mätning av dina digitala kanaler (webbplats, e-handel, kampanjer) finns det uppenbara fördelar med att kunna analysera dina fysiska butiker/lokaler i samma analysverktyg.

Du kan också få Retail Intelligence med en designmässigt anpassad dashboard som du når via inloggning på retail-intelligence.se. Denna dashboard lämpar sig utmärkt för att visa realtidsresultat i en smartphone eller varför inte på en stor skärm där t ex alla säljare kan se?

progress